MESAFELİ SATİŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI:
ÜNVAN: KASA YAZILIM PLASTİK TARIM PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH.10540 SOKAK NO:8 KARATAY / KONYA                         TEL: +90 332 342 79 20
E-POSTA: [email protected]
ALICI: www.ccfilament.com sitesinden alışveriş yapan kişi. Bundan sonar ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.ccfilament.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sitede satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.ccfilament.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: ÜRÜN BİLGİLERİ

SATICI 3D yazıcı Sarf Malzemeleri, Filament ürünlerini satışa sunmaktadır. Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin özellikleri, malzemeleri, rengi, satış bedeli, teslimat şartları www.ccfilament.com web sayfası ürün özellikleri kısmında verildiği gibidir.

MADDE 4: GENEL  HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargoya teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 SATICI, sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.5 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6 Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın satınalma sırasında doldurduğu formda belirtilen adresinde kargo ile teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.7 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

4.9 ALICI, paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde SATICI’ya bildirilmelidir. SATICI, en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

4.10 Kargo ücreti yurtiçi gönderimler için aksi ürün sayfasında belirtilmedikçe ürün fiyatına dahildir. Yurtdışı gönderimleri için 300 Euro ve üzeri siparişlerde kargo bedeli alınmamaktadır. 300 Euro altı siparişlerde kargo bedeli ALICI’ya aittir. Yurtdışı gönderimlerinde ,gümrük, sigorta ve olası diğer masraflar ALICI’ya aittir.

4.11 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.12 SATICI ürün bakımı ve kullanımı ile ilgili bilgileri www.ccfilament.com adresinde vermektedir. Ürünler, kullanımdan kaynaklı hatalar, ürünün bakım kurallarına uyulmaması ve yanlış kullanım durumları haricinde teslimden itibaren 1 ay garantilidir. Garanti şartları içinde gerekli onarım için SATICI’ya gönderilen ürünlerin kargo gideri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.13 ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.14 ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumunda; ALICI tarafından ödenen bedel ALICI’ya nakit olarak geri ödeme yapamaz. SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

4.16 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1 ALICI, malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması durumunda 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

5.2  Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği olarak, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ve fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

5.3 KKTC’ye ve diğer Türkiye dışı gönderilerde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

6.2. SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sözleşmenin İngilizce’si sadece bilgilendirme amaçlı yapılan tercümedir. Herhangi bir ihtilaf durumunda Türkçe sözleşme esas alınır.

SATICI: KASA YAZILIM PLASTİK TAR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

ALICI:

 

 

 

 

Distant Sales Contract

DISTANT SALES CONTRACT (FOR ENGLISH CHECK BELOW)

DISTANT SALES AGREEMENT AND PRE-INFORMATION FORM

ARTICLE 1: PARTIES

SELLER:

TITLE: KASA YAZILIM PLASTİK TAR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ADDRESS: FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10540 SOKAK NO:8 42050 KARATAY/KONYA/TURKEY

PHONE: +90 532 520 79 05

E-MAIL: [email protected]

BUYER: The person who purchases from www.ccfilament.com Hereinafter referred to as BUYER.

ARTICLE 2: SCOPE OF THE AGREEMENT

The subject of this agreement, the buyer`s SELLER `s web site www.ccfilament.com orders placed electronically, having the qualifications mentioned in the contract, the sale price of the products specified on the site with the sale and delivery of the Law No. 4077 on the Protection of Consumers and Contracts Determination of the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Regulation on Principles and Procedures. PURCHASER, the basic characteristics of the products subject to sale, sales price, payment method, delivery conditions, etc. accepts and declares that it has knowledge of all preliminary information and right of withdrawal of the product subject to sale, confirms this information in electronic form and then orders the product. The preliminary information and invoice on www.ccfilament.com are integral parts of this agreement. As soon as the order is realized, the BUYER shall be deemed to have accepted all the terms of this agreement.

ARTICLE 3: PRODUCT INFORMATION

SELLER offers 3D printer Consumables, Filament products for sale. The contracted product and its features, materials, color, sales price, delivery conditions are given in the product specifications section of www.ccfilament.com web page.

ARTICLE 4: GENERAL PROVISIONS

4.1. The parties to this contract are the BUYER and the SELLER and all obligations and responsibilities regarding the performance of this contract belong to the parties. This agreement shall enter into force on the date of electronic approval by the BUYER.

4.2 The BUYER accepts, declares and undertakes that he has read and understood all the information regarding the characteristics and conditions of sale of the product subject to the contract referred to in Article 3 and that he has given the necessary approval for the purchase of this product.

4.3 The SELLER is responsible for delivering the contracted product to the cargo in a sound, complete, in accordance with the specifications specified in the order and with warranty documents and user manuals, if any.

4.4 The SELLER, the products or products subject to the contract, shall be delivered to the BUYER or the person / organization at the address indicated by him, provided that it does not exceed the legal 30-day period. This period may be extended to a maximum of 10 days, provided that the BUYER has been notified in advance.

4.5 If the product subject to the contract is to be delivered to another person / organization other than the BUYER, the SELLER cannot be held responsible for not accepting the delivery.

4.6 Delivery shall be delivered by cargo to the address specified in the form filled out by the BUYER at the time of purchase through the cargo company. The SELLER shall be deemed to have fulfilled its performance fully and completely, even if the recipient is not present at the time of delivery.

4.7 If, for any reason, the product price is not paid or canceled in the bank records, the SELLER shall be deemed free of the obligation to deliver the product.

4.8 Expenses and other damages arising from the late delivery of the product in the condition of the buyer in 4.6, or the waiting of the product in the cargo company and / or the return of the cargo to the SELLER shall be borne by the BUYER.

4.9 The PURCHASER is obliged to open and check the packages in front of the authorized person when receiving the packages and to ensure that the product is not delivered to the cargo company if there is any defect. If the package is not accepted and the minutes are kept, the condition must be notified to the SELLER within 3 days with the copy remaining in the BUYER. The SELLER shall ensure a new and healthy delivery as soon as possible.

4.10 Shipping costs for domestic shipments are included in the product price, unless otherwise stated on the product page. For overseas shipments, there is no shipping charge for orders over 300 Euro. For orders less than 300 Euro, the shipping cost belongs to the BUYER. Customs, insurance and other possible expenses are borne by the BUYER.

4.11 If the credit card of the BUYER is used unfairly or unlawfully by unauthorized persons after the delivery of the product due to the BUYER’s defect, if the related bank or financial institution does not pay the product price to the BUYER, the BUYER shall deliver the product 3 (three) days. In this case, the shipping costs belong to the BUYER.

4.12 The SELLER provides information on product care and use at www.ccfilament.com The products are warranted for 1 month from the date of delivery, except for defects caused by use, non-compliance with the maintenance rules of the product and misuse. The shipping expenses of the products sent to the SELLER for the necessary repair within the warranty conditions shall be covered by the SELLER.

4.13 The PURCHASER, due to the sales of credit cards only belongs to banks; the interest rates and the default interest rate.

4.14 The BUYER accepts, declares and undertakes that the provisions regarding interest and default interest shall be applied within the scope of the credit card agreement between the bank and the BUYER in accordance with the provisions of the legislation in force.

4.15 In cases where the BUYER exercises his right of withdrawal or if the product subject to the order cannot be supplied for various reasons; The amount paid by the BUYER cannot be refunded to the BUYER in cash. After the SELLER pays the fee to the bank at once, the bank will refund the card to the bank.

4.16 In order to be able to perform refunds in accordance with the general communiqué numbered 385, the relevant return sections of the invoice must be completely filled in and returned to the SELLER together with the product after signing. The BUYER declares, accepts and undertakes to accept this procedure.

ARTICLE 5: RIGHT OF WITHDRAWAL

5.1 The BUYER shall have the right to withdraw from the contract by refusing the goods without any legal and criminal responsibility and without giving any reason within seven days from the date of receiving the goods. In order to exercise the right of withdrawal, the SELLER shall be notified by fax, e-mail or telephone within the same period and the product must not be used. If the right of withdrawal is used, the product price is returned to the BUYER within 10 days. Expenses arising from the exercise of the right of withdrawal belong to the SELLER.

5.2 Pursuant to the Regulation on Distance Contracts, the right of withdrawal may not be exercised in the case of goods manufactured or made special to the purchaser in accordance with the special requests and demands of the BUYER and in the case of goods whose price is determined in the stock market or other organized markets.

TRNC and Turkey for the KDV 5.3 Other non-payment in order to send the BUYER is obliged to pay tax on items taken at customs. The buyer has no right of withdrawal for the products which are not received in any way from customs.

ARTICLE 6- PROVISIONS

6.1. In the event that the parties fail to fulfill their obligations under this agreement, the provisions of the Borrower’s Default in Article 106-108 of the Code of Obligations shall apply. In the event of default, if any party fails to perform its actions without justifiable reason within its term, the other party shall grant a period of 7 days to the party who does not perform its performance for the performance of the said act. In the event that this is not fulfilled during this period, the right to demand the delivery of the goods and / or the termination of the contract and the refund of the price shall be arisen by requesting the performance of the performance from the party not fulfilling its performance.

6.2. If the SELLER cannot deliver the product subject to the contract within due time due to force majeure conditions that may prevent the SELLER from fulfilling this obligation or weather opposition that prevents transportation, such as interruption of transportation, fire, earthquake, flood; in such cases, the BUYER may use one of the rights that the SELLER has no responsibility, the cancellation of the order or postponement of the delivery time until the elimination of the preventive status. In case the BUYER cancels the order, the amount paid shall be paid to him within 10 (ten) days.

ARTICLE 7- AUTHORIZED COURT

In case of disputes arising from this contract, the Arbitration Committees of the Consumer Problems in the settlement of the BUYER or SELLER shall be authorized until the value announced by the Ministry of Customs and Trade each year and the Consumer Courts shall be authorized in the disputes above this value.

This agreement shall enter into force on the date of electronic approval.

The English translation of the Agreement is for informational purposes only. In case of any dispute, the Turkish contract shall prevail.

SELLER: KASA YAZILIM PLASTİK TAR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

RECEIVER:

DATE:

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN